Ako správne konzervovať potraviny?

Sterilizácia

Pred použitím sklenených nádob a viečok sa presvedčte, že na okrajoch nie sú žiadne nečistoty, črepy alebo praskliny. Vždy používajte nové tesnenie z prírodného kaučuku Lock-Eat. Umyte nádoby, viečka a tesnenie a sterilizujte ich 12 minút vo vriacej vode, napr. vo veľkom kovovom hrnci. Odporúčame na dno kovového hrnca vložiť čistú látku, ochránite tak sklenené nádoby. Vyvarujte sa akémukoľvek nárazu medzi sklenenými pohármi a sklenenými viečkami. Po sterilizácii ich nechajte vyschnúť hore nohami.

Príprava potravín

Na konzervovanie vždy používajte čerstvé a dôkladne umyté potraviny. Pri príprave dbajte na to, aby sa ovocie a zelenina nekontaminovali odpadom, odrezky a zvyšky (listy nebo šupky). Nikdy nepoužívajte zmrazené alebo rozmrazené produkty. Vybrané potraviny na konzerváciu pripravte presne podľa receptu a pokynov na varenie. Ak chcete konzervovať surové potraviny, odporúčame ich umyť v slanej vode, aby ste odstránili baktérie.

Plnenie

Naplňte poháre teplým jedlom. Správna úroveň naplnenia je 2 cm od ráfiku (približne 1 palec). Skontrolujte, či je jedlo rovnomerne rozložené vnútri nádoby a bez vzduchových bublín. Ak sú v jedle bubliny, odstráňte všetok vzduch tým, že jemne stisnete potraviny nekovovou lyžicou.

Uzatvorenie

Pred uzatvorením nádobiek starostlivo otrite prípadné zvyšky jedla z okrajov nádob a viečok. Na viečka dajte prírodné kaučukové tesnenie. Pokračujte tým, že upnete viečko k nádobe. Potom môžete pokračovať tepelným ošetrením podľa receptu. Ak konzervujete potraviny nakladaním do oleja alebo slaného nálevu, tepelné ošetrenie nie je nutné.

Konzervovanie - zaváranie

Upnuté nádoby by mali byť umiestené vo vzpriamenej polohe, viečka nahor, vnútri veľkého kovového hrnca s čistou látkou vloženou na dno. Odporúčame obaliť každú nádobku čistou látkou, aby sa zabránilo nárazom, medzi pohármi, a aj do bokov nádoby. Zavárací hrniec naplňte vlažnou vodou, až budú poháre úplne pod vodou a zavárajte po dobu uvedenú v recepte. Presvedčte sa, že poháre sú vždy celkom pod hladinou. V prípade potreby pridávajte vriacu vodu počas zavárania. Po uplynutí času uvedeného v recepte je tepelné zpracovánie dokončené. Nechajte poháre v nádobe a počkajte, až sa prirodzene ochladia. Vytiahnite nádoby z hrnca. Vždy používajte ochranné rukavice alebo pomôcky, aby ste zabránili popáleninám. 

Kontrola pohárov

Počkajte, až sa poháre úplne ochladia. To môže trvať niekoľko hodín. Uvoľnite pružnú svorku z antikora. Viečko musí zostať utesnené a nemalo by sa uvoľniť, ak sa ho snažíte zdvihnúť. Ak drží viečko na nádobe, je všetko utesnené a došlo k vytvoreniu požadovanému podtlaku v pohári

Prípadné otvorenie viečka môže byť spôsobené:

  • Nesprávna náplň: príliš málo alebo príliš mnoho jedla (venujte pozornosť správnej úrovni naplnenia ako v kroku Plnenie)
  • Tepelné spracovanie bolo prevedené nesprávne alebo nebolo dostatočne dlhé
  • Nečistotou na okrajoch viečka alebo nádoby
  • Bolo použité staré alebo poškodené tesnenie z prírodného kaučuku

Ak chcete vyriešiť problém, zopakujte tepelné spracovanie a v prípade potreby vymeňte nádobku, viečko alebo tesnenie z prírodného kaučuku. Po kontrole tesnenia viečko zatvorte elastickou svorku z antikora. Alebo ju môžete úplne odopnúť a uložiť na ďalšie použitie.

Otvorenie pohára

Pred otvorením pohára odporúčame urobiť "kontrolu tesnosti" podľa kroku Kontrola pohárov. Ak viečko nie je utesnené, jedlo nejedzte.

Ak je viečko dobre utesnené, potiahnite za gumové uško tesnenia, aby ste umožnili vniknutiu vzduchu do nádoby, tým odstránite podtlak v nádobke a potom ľahko zdvihnete veko. V prípade potreby môžete použiť na potiahnutie gumového tesnenia kliešte.

 

 

Dobrú chuť vám želá
Pavel Šmíd, majiteľ Pánviček.cz

 

Zdroj: http://mypreservingjar.com, http://www.bormioliluigi.com/

Súvisiace produkty