BALLARINI - informácie o značke Ballarini

Ballarini je vedúcou značkou vo vyššej triede nepriľnavého riadu. Túto značku charakterizuje silné puto k talianskej a medzinárodnej kuchyni a technické novinky, ktoré sa prejavili vo výrobkoch.
Filozofiu firmy vyjadrujú nasledujúce slová: „Budúcnosť tradície.“
Nedávno bola značka Ballarini v centre pozornosti zásluhou netradičného projektu, ktorého cieľom bolo upevniť pozíciu značky ako technicky vyspelého partnera pre kvalitnú kuchyňu. Jedným z výsledkov tohto projektu je napríklad, „The Circolo della Qualita“ (Klub kvality). Tento klub sa skladá z odborníkov v oblasti varenia, šéfkuchárov a gurmánov, ale tiež umelcov, spisovateľov a vedcov. Klub organizuje výstavy, akcie a stretnutia, ktorých cieľom je popularizácia varenia v širokom zmysle slova. Dokonca ešte lepšie produkty a nápady pre tých čo milujú varenie a kvalitný stôl.

Profil spoločnosti. Ballarini S.p.A. je jednou z nejdôležitějších spoločností v Európe z hľadiska objemu vyrobeného tovaru (viac ako 12 miliónov kusov za rok). A je vedúcou spoločnosťou, vo vývoji technológie a designu. Ballarini S.p.A. je prítomná v každej časti trhu: veľkoobchode, profesionálnej oblasti a v oblasti reklamy.
Výrobky spoločnosti sú distribuované vo všetkých piatich kontinentoch:
Taliansko: 26%
Nemecko: 30%  - úplná jednotka na trhu
Ďalšie štáty EU: 25%
USA: 5%
Blízky východ: 2%
Zvyšok sveta: 12%.

 Historický profil: Táto spoločnosť bola založená v roku 1889 Paolom Ballarini. Pôvodne išlo o malú remeselnú dielňu vyrábajúcu kovové kuchynské riady. V roku 1931 katalóg Ballarini obsahoval 2000 položiek. V šesťdesiatych rokoch spoločnosť urobila dôležité rozhodnutie zamerať sa iba na riady s nepriľnavým povrchom. V roku 1980 bola podpísaná licenčná zmluva so spoločnosťou Du Pont na dodávky Teflonu. Od deväťdesiatych rokov do teraz  Ballarini neustále prichádza s novinkami vo vývoji riadu.
Medzi tieto novinky patrí súprava riadu Taormina, veľmi úspešná rada Gli Speciali, panvice „Fenice“ určené pre indukčné šporáky, „Il Rame“ línia, kuchársky projekt „iLoveCooking“. A novinka „Thermopoint“ (termobod). To je tepelné zariadenie, ktoré umožňuje značné úspory energie a tiež zvyšuje životnosť nepriľnavej panvice. Dnes spoločnosť Ballarini S.p.A. riadi už piata generácia priemyselníkov. Ich cieľom je vytvorenie hodnôt spojených s novou úrovňou kvality v kuchyni.

SÚČASNOSŤ:
Trh s hliníkovými panvicami s nepriľnavým povrchom sa za posledných 25 rokov veľmi rozšíril. V Taliansku zastupuje 70% celkového trhu, ale v Európe je to 60% vyrobených a predaných panvíc. Tento významný podiel neustále rastie, pretože zákazníci stále viac považujú nepriľnavé výrobky za ideálne riešenie.
Výsledky, ktorých dosiahla spoločnosť Ballarini, dokazujú jej vedenie v oblasti priemyslu, jej významný podiel na rozvoji trhu čo do množstva aj kvality tovaru. Výrobky spoločnosti sú totiž zárukou a pojmom v Taliansku aj na celom svete.

Dnes Ballarini vyváža 74% výroby na európske trhy a do ďalších štátov.
V závode na okraji Rivarolo Mantovano pracuje viac ako 250 zamestnancov, ktorí vyrobia asi 12 miliónov kusov ročne.
Nedávne posilnenie firmy Alessandrom a Luccom Ballarini naďalej potvrdzuje rodinné krédo, ktorým je presvedčenie, že výskum a upevňovanie tradície  po viac ako storočie je dôležité.
Pozornosť je venovaná kvalite výrobku, aj ochrane životného prostredia.


Kvalita- hlavný ciel spoločnosti

Získaný certifikát kvality UNI EN ISO 9001:2000 dokazuje odhodlanie k neustálemu zlepšovaniu výrobkov, cien a služieb. Ballarini si zvolila SGS ICS ústav pre testovanie, ktorý je jedným z najprísnejších a najuznávanejších na svete.


KVALITA- AKO HLAVNÁ DEVÍZA

Vedenie spoločnosti BALLARINI S.p.A. verí, že nižšie uvedené záväzky sú predmetom prioritného záujmu celej organizácie:
1) všetky náležitosti týkajúce sa výrobkov a služieb podľa technických noriem a v záujme zákazníkov je nutné vždy dodržiavať
2) všetky postupy je nutné neustále sledovať a podľa toho plánovať ich neustále zlepšovanie
3) všetko, čo by mohlo viesť ku spokojnosti zákazníkov a všetko, čo by mohlo viesť ku  zvýšeniu ich spokojnosti je nutné presne rozpoznať a sledovať
4) je nutné uplatniť rôzne metódy a všetky prostriedky zamerané na dosiahnutie spokojnosti zákazníkov
5) sú nutné schôdzky v rámci rôznych častí organizácie, zamerané na sledovanie neustáleho vývoja a zdokonaľovania produktov

Aby sa firme podarilo splniť tieto záväzky:
- bol pripravený náležitý a zdokumentovaný postup
- bol ustanovený plán skvalitnenia s merateľnými výsledkami
- boli uvedené v činnosť metódy vedúce k dosiahnutiu stanovených cieľov
Vedenie spoločnosti BALLARINI S.p.A. pevne verí, že každý zámer organizácie je priamo spojený s dosiahnutím všetkých stanovených cieľov.

Kontrola kvality

Úplne každý kuchynský riad vyrobený firmou Ballarini podlieha prísnym testom vo firemných laboratóriách, ktoré preverujú kvalitu. V tejto záverečnej etape výrobného procesu vysoko kvalifikovaní technici pomocou dokonalého vybavenia ihneď odhalia aj tú najmenšiu vadu nebo výrobnú chybu. Je samozrejmé, že každý kuchynský riad, ktorý nesplní požiadavky vysokej kvality, je vyradený z predaja.


Kvalita - hlavný znak spoločnosti

Získaný ekologický certifikát UNI EN ISO 14001:2004 zaväzuje spoločnosť neustále znižovať a zlepšovať dopad, ktorý má výroba a výrobky na životné prostredie okolo nás (pôdu, vzduch, vodu).

Za preverenie a atestáciu prevádzky podľa vyššie uvedenej normy zodpovedá jeden z najuznávanejších a najznámejších atestačných inštitútov - nórsky DNV.

Prehlásenie týkajúce sa prístupu k ekológii prijaté Ballarini S.p.A.

Vedenie spoločnosti Ballarini S.p.A., ktorá si plne uvedomuje dôležitosť ochrany životného prostredia, prijalo a neustále sa riadi Environmental Management System (ekologickým systémom vedenia) s cieľom minimalizovať pôsobenie na tie časti životného prostredia, ktoré by mohli byť ovplyvnené prevádzkou závodu spoločnosti v Rivarolo Mantovano (MN), vyrábanými produktmi a využívanými službami.

Ballarini S.p.A. sa takto zaviazala zaistiť, aby jej aktivity, výrobky a služby odpovedali nasledujúcim cieľom:

• prevencia znečisťovania, prostredníctvom postupného znižovania, do miery prakticky dosažiteľnej. Ide o znečistenie atmosféry, hluk, tekutý aj tuhý odpad a všeobecne o dopad výrobných aktivít na životné prostredie s cieľom dosiahnuť neustále znižovanie dopadu na životné prostredie
• ochrana a optimálne využívanie zdrojov, s ohľadom na udržateľný rozvoj na miestnej aj globálnej úrovni

Ballarini S.p.A. zaručuje dodržovanie príslušnej ekologickej legislatívy a naviac si aj stanovuje vlastné ciele prostredníctvom kompetentného plánovania. Určuje si ciele, organizuje programy a zaisťuje ľudské aj finančné zdroje. Tie pravidelne preveruje a posudzuje.
Prístup k ekológii prijatý Ballarini S.p.A. je realizovaný a vyhlásený prostredníctvom postupov uvedených v norme UNI EN ISO 14001:2004.


V tomto ohľade sú všetci ľudia pracujúci priamo či nepriamo pre Ballarii S.p.A zaviazaní podľa svojej pozície dodržiavať pravidlá ochrany životného prostredia. Všetci zainteresovaní vrátane dodávateľov sú o tejto politike informovaní a tá je verejnou záležitosťou.

Hliník: vynikajúci vodič tepla

Vedenie tepla
Hliník je vynikajúci vodič tepla - trikrát lepší než železo, päťkrát lepší ako oceľ, deväťkrát lepší ako antikor. Keď sú tieto rôzne materiály vystavené rovnakému zdroju tepla, hliník dosahuje najvyššiu teplotu v priebehu najmenšieho času.


Rozvod tepla
Z dôvodu mimoriadnej vodivosti, hliníková panvica rozvádza teplo rovnomerne po celom povrchu. To umožňuje uvariť jedlo bez ohľadu na jeho tvar, alebo umiestnenie na panvici s ohľadom na stred plynového horáku.


Úspory energie
Z rovnakých dôvodov pomáha nepriľnavá panvica šetriť energiu. Pretože je teplo prenášané veľmi rýchlo a rovnomerne do celého povrchu panvice, k vareniu jedla stačí len malý zdroj tepla. Teplotu je potom možné udržať ďalším znížením prívodu plynu alebo nastavením nižšej teploty platničky.


Účinnosť a odolnosť
Ďalšou výhodou tohto rovnomerného rozvodu tepla v hliníkových panviciach je absencia nadmerného hromadenia tepla v oblasti horáku či platničky, ktoré ak sa opakuje každý deň vedie k zhoršovaniu kvality nepriľnavého povrchu a značne znižuje životnosť panvice.


Ľahkosť a pevnosť
Navzdory veľmi nízkej hustote (2.7 g/cm3) má hliník vynikajúcu pevnosť, ktorá zodpovedá ťažším a drahším kovom.
LEGENDA:
Podľa známej legendy je na konci každej dúhy hrniec plný zlatých dukátov.
Existuje stará hra, ktorá sa hrá na dedinských slávnostiach. Účastník tejto hry má zaviazané oči, v ruke drží palicu a snaží sa zasiahnuť terakotový hrniec naplnený špecialitami a sladkosťami. Kuchynský hrniec bol od pradávna symbolom šťastia, blahobytu, radosti a tepla rodinného krbu. Je to vec, ktorá je v každom domove. Každý deň ho používame k vareniu. Dôverujeme jednak tradičnej výdatnej kuchyni, ale tiež súčasným receptom, ktoré sú jednoduché, rýchle a bez tuku. Kuchynská panvica, zdanlivo jednoduchý výrobok, je v podstate cenným nástrojom, ktorému boli dané nové kvality prostredníctvom moderných materiálov a technológii. Hliník zaisťuje lepšiu tepelnú účinnosť, smaltové a iné povrchy zvyšujú odolnosť proti oteru a používajú sa nepriľnavé materiály. To všetko v stovkách rôznych tvarov, miliónoch výrobkov pre milióny kuchyní.

Spoločnosť „Ballarini Paolo e Figli S.p.A.“ bola založená a rozrástla sa v malom meste Rivarolo Mantovano neďaleko Mantua.
Továreň bola v skutočnosti otvorená v roku 1889, kedy Paolo Ballarini zahájil svoju kariéru.
V jeho prvej dielni sa ručne vyrábali kovové výrobky, napr. klietky na vtáky. Koncom 19. storočia začala výroba poťahovaných  alebo pocínovaných kovových dosiek do kuchyne.
Týmto spôsobom sa Paolo dostal k majstrovskej práci v oblasti kuchynského riadu. Rýchlo samu podarila zvýšiť výroba. K tomu napomohlo darovanie ručne ovládaných obrábacích strojov na spracovanie kovových dosák. Darcom bola rodina z Bozzolo, ktorá zatvorila svoj podnik.

Neskoršie Paolov syn Angelo naďalej rozvíjal podnik tak úspešne, že je považovaný za naozajstného zakladateľa „Ballarini Paolo e Figli S.p.A.“.
V skutočnosti začiatkom 20. storočia rozšíril sortiment výrobkov o neapolské kanvice na kávu, panvice, strúhadla, vane a ohrievače nôh a postelí.
Rodina Ballarini, ktorá sa stala expertom v oblasti obrábania kovov, pochopila, že výrobky pre domácnosti zažijú v budúcnosti veľký rozmach a preto je nevyhnutné zmeniť výrobu z ručnej na priemyselnú sériovú.
Úvodná časť tohto procesu sa zhodovala s nástupom novej generácie, ale do toho zasiahli ťažké vojnové roky.

Obdobie po prvej svetovej  vojne bolo pre spoločnosť veľmi dôležité. Angelovi sa podarilo uplatniť znalosti a technológiu, ktorú musel používať počas vojny pri práci v Caproniho leteckých závodoch.
V roku 1924 začal stavať nový závod. Sortiment rozšírili smaltované kovové výrobky. Ochota investovať do výskumu umožnili spoločnosti prežiť krízové roky.
Ďalšou hybnou silou vývoja bolo zavedenie medi ako materiálu pre výrobu panvíc a nasledujúce prepracovanie technológie výroby.

Druhá svetová vojna spomalila výrobu a čiastočne ju zmenila. Keď sa znovu začalo naplno vyrábať spoločnosť investovala do spracovania hliníku a smaltovaných plechov.
V tomto čase k najvýznamnejším výrobkom patrili formy na torty, ohrievače do postelí, kanvy na mlieko a kanvice na kávu.
Angelo Ballarini, ktorý posunul spoločnosť k priemyselnej výrobe, zomrel v roku 1953.
Zodpovednosť za výrobu prešla na jeho synov. Carlo, Sandro a Emilio už roky otcovi s rozvojom spoločnosti pomáhali.
V šesťdesiatych rokoch sa dopyt po hliníkových panviciach začal znižovať. Tradičné hliníkové panvice, ktoré veľa rokov let vládli kuchyniam, boli nahradené farbou potiahnutými panvicami. Nasledoval objav teflonu. V roku 1967, po období výskumu, Ballarini vyrobila svoju prvú teflonom potiahnutú panvicu.  Jeden exemplár je stále uschovaný v múzeu spoločnosti.
Počiatočné priaznivé výsledky, kladný ohlas trhu a rastúce odborné znalosti v oblasti prípravy a použitia nepriľnavých povrchov umožnili novú a dôležitú investíciu v roku 1973. Tá bola rozhodujúca pre ďalší rozvoj. Išlo o závod zameraný na aplikáciu nepriľnavých povrchov, kompletne vyprojektovaný vlastnou spoločnosťou. Značný technologický a výrobný potenciál tohto závodu (vysoká produktivita a konkurencie schopné náklady) umožnil úspešné uvedenie výrobkov na zahraničné trhy.
Koncom sedemdesiatych rokov sa do práce v spoločnosti zapojila štvrtá generácia- zakladateľovi prapravnuci Giuseppe, Angelo, Guido a Roberto. Dnes už spoločnosť riadia.
Špecifické požiadavky zo zahraničných trhov viedli k návrhu a realizácii ďalšej investície do technológie, ktorá uzavrela výrobný cyklus. Finančná transakcia v roku 1980 umožnila nákup závodu na poťahovanie vonkajšieho povrchu panvíc na vysokej úrovni. To umožnilo širokú paletu odtieňov farieb, ktorú veľmi ocenili zákazníci.

V tejto chvíli bola spoločnosť Ballarini naozaj  schopná ponúknuť svojim klientom všetky typy výrobkov, ktoré sa odlišovali hrúbkou materiálu, farbou, typom povrchu a teda aj cenovým rozpätím.
Postupne, v súvislosti s dopytom na rôznych trhoch, ktoré stále viacej dávali prednosť veľmi kvalitným výrobkom, vznikla nová továreň využívajúca najnovšie technológie. Bola pridaná do už úplného výrobného cyklu a zamerala sa na výrobu smaltu. Táto hmota je povrchový materiál najvyššej kvality, výnimočne tvrdý a odolný. Používa sa na vonkajší povrch panvíc. Výrobky tohto typu boli veľmi žiadané v Nemecku a Francúzsku, kde už zákazníci požadovali kvalitný riad. Veľmi skoro sa rozšírili na ďalšie európske aj svetové trhy. K tomu dopomohlo to, že sa spoločnosť pravidelne zúčastňuje najdôležitejších medzinárodných výstav.


Všeobecný návod na používanie riadu Ballarini

1. Pred prvým použitím odstráňte všetky obaly a visačky.
2. Riad umyte v horúcej vode so saponátom, aby ste odstránili prach a nečistoty. Potom ho vysušte a vnútorný povrch natrite stolným olejom, prebytočný olej utrite papierovou utierkou (túto starostlivosť o vnútorný povrch navrhujeme opakovať pravidelne).
3. Vyberte správny typ horáku, ktorý sa hodí k veľkosti dna panvice; vždy varte na nízkej až strednej teplote.
4. Neprehrievajte prázdnu panvicu. Nikdy nenechávajte panvicu počas varenia bez dozoru. Nikdy nedovoľte, aby sa pripálil tuk. Pred umytím nechajte panvicu vychladnúť.
5. Urobte všetky nezbytná preventívne opatrenia, aby ste nepoškriabali, alebo nezničili vnútorný nepriľnavý povrch. Nikdy nepoužívajte kovové nebo ostré nástroje, nikdy nekrájajte jedlo v panvici. Tak zaistíte jej lepšie využitie.
6. Pokiaľ používate panvicu na keramických varných doskách, zaistite ju proti prípadnému šmýkaniu.
7. Nepriľnavé panvice môžete umývať ručne pomocou špongie, ktorá nemá drsný povrch, bez použitia chemických alebo umývacích prostriedkov obsahujúcich hrubé častice; v prípade použitia umývačky navrhujeme používať jemné umývacie prostriedky a nízko teplotné ekologické programy.
8. Kvôli dlhšej životnosti riadu skladujte panvice tak opatrne, aby ste nepoškriabali, nepriľnavé povrchy.
9. Panvice vhodné na indukčné varné dosky, nenechávajte prázdne na doske dlhšie ako minútu.