Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Pre nás prevádzkovateľov serveru www.panvice.sk, firmu pans s.r.o., je seriózne vybavovanie objednávok a prípadne aj reklamácií zákazníkov najvyššou prioritou. Rovnako veľký dôraz je kladený aj na ochranu ich osobných dát. Sme registrovaní na úrade pre ochranu osobných údajov pod číslom 00037272. Nájdete TU.

Ochrana osobných údajov

Informácie o zákazníkoch sú uchovávané v súlade s platnými zákonmi Českej republiky, najmä so zákonom o ochrane osobných údajov č. 101/2000 Zb. v znení neskorších dodatkov a predpisov. Prevádzkovateľ www.panvicky.cz všetky údaje získané od zákazníkov užíva výhradne pre vnútornú potrebu firmy a neposkytuje ich tretím osobám. Výnimku predstavujú externí dopravci, ktorým sú osobné údaje zákazníkov predávané v minimálnom rozsahu, ktorý je nutný pre bezproblémové doručenie tovaru. Bez výslovného súhlasu zákazníkov nakladáme s ich osobnými údajmi iba a výhradne v rozsahu, ktorý pripúšťa zákon o ochrane osobných údajov, a to predovšetkým v § 5 ods. 2 písm. b) a v § 5 ods. 6.

Osobné údaje zákazníkov sú plne zabezpečené proti zneužitiu. Dáta sú uchovávané na zálohovaných serveroch, ktoré nie sú spoločné s aplikáciami tretích osôb.

Údaje, ktoré zadávate pri registrácii

  • Meno a priezvisko
  • Úplná adresa
  • Telefonické a e-mailové spojenie

Tieto údaje sú nezbytné pre Vašu identifikáciu ako kupujúceho. Používame ich k realizácii a zaúčtovaniu Vašich platieb za nakúpený tovar, za účelom dodávok tovaru a ku komunikácii s Vami.

Ak požadujete doručovanie objednávok na inú adresu, než je hore uvedená, môžete uviesť ešte alternatívnu adresu dodania. Ak nakupujete ako právnická osoba, mal(a) by ste uviesť tiež nasledujúce údaje o firme:

  • Názov firmy
  • Úplnú poštovnú adresu
  • Telefonické a e-mailové, prípadne faxové spojenie
  • IČ a DIČ
  • Bankové spojenie

Copyright

Všetky materiály publikované na webových stránkach panvice.sk sú chránené autorským zákonom. Produkty a služby, ktoré sú na webových stránkach uvedené, informácie o nich a ich vyobrazení môžu byť chránené ďalšími právami zúčastnených osôb.

Názvy a označenia výrobkov, služieb, firiem a spoločností môžu byť registrovanými obchodnými známkami príslušných vlastníkov.

Akákoľvek  časť webových stránok spoločnosti (najmä popisy a vyobrazenia predávaných produktov, popis nákupu, rozdelenie kategórií a parametrov) nesmie byť okopírované elektronickou nebo mechanickou cestou a sprístupnené verejnosti bez predchádzajúceho písomného povolenia držiteľa autorských práv. Výnimku z tohto ustanovenia tvoria súbory a texty publikované na stránkach "informácie pre tlač".

Zodpovednosť

Prevádzkovateľ www.panvice.sk upozorňuje, že informácie na webových stránkach sú z časti prebrané od tretích strán, môžu obsahovať vecné a technické nepresnosti či typografické chyby a môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia. Prevádzkovateľ môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť produkty a služby popísané na svojich stránkach a negarantuje vecnú správnosť ich obsahu.

Vydané: V Střelicích, 10. augusta 2007
Aktualizácia: 5. augusta 2010