Súhlas so spracovaním osobných údajov

Poskytnutím svojej e-mailovej adresy na účely zasielania Newslettera, udeľujete súhlas spoločnosti pans s. r. o., IČ 27686051, so sídlom Opavská 991/8b, Štýřice, 639 00 Brno (ďalej len "spoločnosť pans s. r. o.") aby v zmysle nariadenia Európskej únie 2016/679, o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov ( "nariadenie" alebo "GDPR") spracovávala tieto osobné údaje:

  • elektronický kontakt poskytnutý pri udelení súhlasu,
  • údaje o využívaní výhod, bonusov a typovom správaní pri nákupe tovaru,
  • záznamy o správaní sa na webových stránkach, prevádzkovaných spoločnosťou pans s. r. o.,
  • údaje získané z cookies v prípade povolených cookies vo webovom prehliadači.

Spoločnosť pans s. r. o. tieto osobné údaje spracováva na obchodné a marketingové účely. Spracovanie týchto údajov nám umožní informovať Vás o ponukách, zľavách a ďalších zaujímavostiach, ktoré sú pre Vás výhodné ("obchodné oznámenie").

Tento súhlas na komerčné účely, ktorý poskytujete spoločnosti pans s. r. o. úplne dobrovoľne a môže byť kedykoľvek odvolaný prostredníctvom e-mailu info@panvicky.cz alebo na zákazníckej linke 420 511 119 639, prípadne prostredníctvom poštovej služby na adresu sídla spoločnosti panvice s. r. o.

Tento súhlas zostáva v platnosti na dobu 10 rokov odo dňa uplynutia záručnej doby na tovar, pri ktorého objednávke bol súhlas na spracovanie osobných údajov na komerčné účely daný prostredníctvom webovej stránky prevádzkovanej na serveri www.panvice.sk prípadne po dobu 10 rokov od dátumu iného poskytnutia súhlasu so spracovaním údajov pre obchodné účely, alebo do dátumu kedy súhlas odvoláte.

Spoločnosť pans s. r. o. spracováva spolu s údajmi vyššie uvedenými aj údaje z cookies, ktoré sú umiestnené na webových stránkach, ak budete mať povolené cookies vo vašom webovom prehliadači. Spracovanie týchto údajov je s cieľom zabezpečiť lepšie fungovanie stránok prevádzkovaných na serveri www.panvice.sk a internetovej reklamy spoločnosti pans s. r. o.

Spracovaniu údajov z cookies môžete zabrániť, nastavením Vášho webového prehliadača.

Zaškrtnutím políčka Súhlasím so zasielaním noviniek potvrdzujete, že ste sa zoznámil  s Informáciami o ochrane osobných údajov a že beriete na vedomie, že máte právo:

  • na to súhlas kedykoľvek odvolať,
  • požadovať  po spoločnosti pans s. r. o. informáciu, či a aké Vaše osobné údaje sa spracúvajú,
  • na opravu, aktualizáciu nepresných osobných údajov,
  • na vymazanie osobných údajov,
  • na prenosnosť osobných údajov a požiadať spoločnosť pans s. r. o. o predanie týchto údajov na inému správcovi,
  •  obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov.

Tento súhlas na spracovanie osobných údajov pre obchodné a marketingové účely, nie je podmienkou, ktorá by bránila registrácii zákazníka k firme panvice s. r. o. alebo predaj tovaru bez registrácie zákazníka na webových stránkach prevádzkovaných na serveri www.panvice.sk.